Iskolai rendezvények, események

2010/2011

Id?pont

Rendezvény, esemény, feladat
2010.szeptember1.Tanévnyitó
szeptember15.Szakmai tárgyak 11. és 13. évfolyamos tanmenetei
szeptember16.9. évf. szül?i értekezlet
szeptember Szakképzési kiállítás  -  Szerencs
október6.Aradi vértanúk emléknapja
október15.Tanulmányi területek bels? kódjainak megadása
október22.Iskolai ünnepély
október30.Felvételi tájékoztató közzététele
október30.?szi szünet kezdete
november8.?szi szünet utáni els? tanítási nap
november10-11.Szakképzési kiállítás  -  Miskolc
november18.Szül?i értekezlet  -   10. 11. 12. évfolyam
november24.Pályaválasztási nyílt nap
november26.A kompetenciaméréshez szükséges adatok beküldése
december1-9.Közismereti- és szakmai  tanulmányi versenyek
december10.Szalagavató
december21.Karácsonyi m?sor
december22.Téli szünet els? napja
2011.január3.Téli szünet utáni els? tanítási nap
január14.Félévi osztályozó értekezlet
január17-21.Félévi tanulmányi értesít?k kiosztása
január17-t?lÉrettségi vizsga szervezése
január17-t?lSzakmai vizsga szervezése
január21.Vers- és prózamondó verseny
január21.Félévi tantestületi értekezlet
február 9.Ki mit tud
február 15.Érettségi jelentkezés határideje
február 15.Szakmai vizsgára jelentkezés határideje
február 25.Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
március14.Iskolai ünnepély
március16.Ideiglenes felvételi jegyzék közzététele
április13.Szül?i ért.  -  12. évf szakközépisk., 13. szakiskola
április14.Szül?i értekezlet  -  többi évfolyam
április15.Holokauszt áldozatainak emléknapja
április21.Tavaszi szünet els? napja
április27.Tavaszi szünet utáni els? tanítási nap
április28.Osztályozó értekezlet
április29.Végz?s évfolyamnak utolsó tanítási nap
2011.április29.Ballagás
május2-23.Írásbeli érettségi vizsga
május16-20.Szakmai írásbeli vizsga
május25.10. évfolyam kompetencia mérése
június10.Iskolai sportnap
június10.Osztályozó értekezlet
június15.Utolsó tanítási nap
június1-17.Szakmai szóbeli vizsgák
június17.Tanévzáró ünnepély
június20-24.Szóbeli érettségi vizsgák
június27-28.Beiratkozás a 9. évfolyamra
június30.Tanévzáró tantestületi értekezlet