Szakiskolai ösztöndíj

 

Tanulmányi ösztöndíj
2 szakmában.

 

A 328/2009. (XII. 29.) számú Kormányrendelet értelmében a szakiskolák arra jogosult tanulói 2010. február 1-jétől tanulmányi ösztöndíjban részesülnek. Ez a Kormányrendelet a hiányszakmákban tanuló diákokra vonatkozik.

Iskolánkban a villanyszerelő, valamint a központifűtés- és csőhálózat-szerelő szakmák tanulói az érintettek.

A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjat az a tanuló kapja meg, akinek:

- a félévi átlaga jobb mint 2,51

- nem évismétlő

- igazolatlan óráinak száma nem éri el a 10 órát

- nincs fegyelmi eljárás ellene

A tanulmányi ösztöndíjat az iskola igényli a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettől és utalja majd a tanulónak.