Iskolavezetés
Kovács Julianna igazgató - okleveles gépészmérnök-tanár, munkavédelmi szakmérnök
Jászay Zoltán igazgatóhelyettes - matematika, fizika szakos tanár
Bárányné Dobos Ildikó igazgatóhelyettes - magyar nyelv és irodalom, könyvtár szakos tanár
Sztankovics Attila gyakorlati oktatás-vezető - biológia szakos tanár
Zborai Gábor tagintézmény-vezető - agrármérnök-tanár
Hutkai Józsefné tagint. gyakorlati oktatás-vezető - kereskedelmi szakoktató
Tanári kar
Bideczki Eszter földrajz - testnevelés szakos tanár
Bodnár Éva mérnök-tanár, matematika szakos tanár
Bányai Miklós szakoktató - gépészeti szakma
Csehné Matisz Ágnes matematika - rajz szakos tanár
Demkóné Varju Terézia történelem - informatika szakos tanár
Dér Bernadett angol nyelv - szociálpedagógia szakos tanár
Fábián Katalin munkaközösség-vezető, ifjúságvédelmi felelős, szociálpedagógus
Fodor István mérnök-tanár
Gabura Judit matematika - kémia szakos tanár
Gécziné Poroszkai Valéria matematika - fizika szakos tanár
Herczegné Seb? Henrietta angol nyelv - biológia - földrajz szakos tanár
Iván Mihályné szakoktató - női szabó szakma
Kardos Barnabás szakoktató - gépészeti szakma
Kissné Gulyás Borbála szakoktató - fodrász szakma
Kormos Zsuzsanna szakoktató - fodrász szakma
Kovács Elemér mérnök-tanár
Kozmáné Vinnai Zsuzsanna történelem - informatika szakos tanár
Láng Sándorné szakoktató - női szabó szakma
Maczko Diana német nyelv - könyvtár szakos tanár
Maczko Henrietta informatika - matematika szakos tanár
Merczi Zsuzsanna angol nyelv - szociológia szakos tanár
Nagy Zsolt informatika szakos tanár
Piriczné Sima Judit német nyelv - földrajz - könyvtár szakos tanár
Policska Ildikó szakoktató - fodrász szakma
Révész Marianna magyar nyelv és irodalom szakos tanár
dr Romhányiné Kovács Rita magyar nyelv és irodalom - történelem szakos tanár
Sárkány Erika közismereti munkaközösség vezetője - matematika, fizika szakos tanár
Sárossy Edit angol nyelv - francia nyelv szakos tanár
Simonné Goda Mónka m?szaki munkaközösség vezetője - szakoktató - fodrász szakma
Sipos Alfréd faipari mérnök
Spéderné Seb? Edit magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Stempek Lászlóné magyar nyelv és irodalom - történelem szakos tanár
Szabóné Dombóvári Márta magyar nyelv és irodalom - ének szakos tanár
Szepesi Péter szakoktató - elektronikai szakma
Sztankovics Nikolett német nyelv - történelem szakos tanár
Sz?cs Ágnes matematika - földrajz szakos tanár
Sz?cs Erzsébet biológia - testnevelés szakos tanár
Szvitankó György szakoktató, fizika szakos tanár
Tóth-Zádeczki Erika biológia - testnevelés szakos tanár
Valikné Bodnár Ilona szakoktató - fodrász szakma
Zádeczki Zsolt gépészmérnök
Bálint Attila András matematika - földrajz szakos tanár
Bánfai Mihály szakoktató
Barna Gábor biológia - számitástechnika szakos tanár
Barnáné Papp Éva biológia - számitástechnika szakos tanár
Bényeiné Horváth Éva matematika szakos tanár
Dálnokiné Kovács Magdolna matematika - fizika szakos tanár
Fofrovics Em?ke matematika - fizika szakos tanár
Halász Jánosné szakoktató
Herelai Gizella nevelőtanár
Honfi Lászlóné szakoktató
Juhári Éva német nyelv szakos tanár
Kecskés János mérnök-tanár
Kecskésné Berei Erika angol nyelv szakos tanár
Kéri Ferenc munkaközösség-vezető, földrajz - testnevelés szakos tanár
Kurtyán Anna magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Majercsák László földrajz - testnevelés szakos tanár
Mezei Miklós műszaki tanár
Miskolczi-Kovács Éva német nyelv szakos tanár
Nyesti Péter kertész üzemmérnök
Percze Pál szakoktató
Pintér László földrajz - testnevelés szakos tanár
Pintérné Dancsi Ágnes történelem - német nyelv szakos tanár
Polyák Ágnes Ildikó munkaközösség-vezető, könnyűipari mérnöktanár
Sándorné Sajtos Katalin munkaközösség-vezető, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Takács Imréné szakoktató
Tompáné Hajtó Melinda történelem - német nyelv szakos tanár
Vanó Réka német nyelv szakos tanár
Vasváriné Harmati Réka történelem szakos tanár, művelődésszervező
Vass-Czeglédi Ágnes földrajz - kémia szakos tanár